ชาวด่านช้าง!!ร่วมคัดแยกขยะสร้างชุมชนสอาด”

ชาวด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีร่วมคัดแยกขยะสร้างชุมชนสอาด!!!

7 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่ามีชาวบ้านในเขตพื่นที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีได้รวมตัวกันคัดแยกขยะในชุมชนของตนเองผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ ม.19 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของ นายวิวัฒน์ สีตลกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่19 โดยได้พบกับ นางวราภรณ์ โรจนชัยสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่19 ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามถึงแนวคิดในการคัดแยกขยะในชุมชนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรด้าน นางวราภรณ์ โรจนชัยสกุล ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากการที่ เทศบาลตำบลด่านช้างได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆและกลับมาประชุมวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเริ่มต้นจากการทำสินค้าขายแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ของตนได้ไปพูดคุยกับ ผู้ใหญ่ ตุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต

หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ที่เริ่มต้นทำโครงการดังกล่าวมาก่อนและประสบความสำเร็จอย่างดีเนื้องจากขยะนั้นในแต่ละวันนั้นมีมากมายและไม่ต้องลงทุนใดๆเพียงแค่คัดแยกขยะชนิดต่างๆจากนั้นก็นำไปขายส่วนรายได้ก็จะเข้าเป็นส่วนกลางของชุมชนอีกทั้งนำไปช่วยเหลืผู้ที่ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังสร้างชุมชนให้สอาดน่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย ผู้ใหญ่บ้านในหมู่ของตนคือหมู่19 จึงได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ทำโครงการนี้ตลอดมาและมีหมู่อื่นเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆและยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือนำขยะมาส่งให้อีกด้วย
นางวราภรณ์ โรจนชัยสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่19 กล่าว

ทีมข่าวด่านช้าง รายงาน

Close