นครปฐม ป้องกันการกลับมาเสพซำ้

ข่าว นครปฐม ป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ

คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องคุมประพฤติ ป้องกันกากรกลับมาเสพซ้ำ ตลอดถึงติดตาม ช่วยเหลือ ให้เขาเหล่านั้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีงานทำ มีอาชีพและมีรายได้

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดคลองอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นายซุภกฤต เม้งเกร็ด ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 7 ประธานระดับจังหวัด และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ต้องคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอสามพราน ตามคำสั่งศาลจังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 45 คน ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้กระทำผิดในชุมชน ป้องกันไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติด ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีเจตคติที่ดีต่อการดำรงตนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับทุกคนครอบครัว และผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการติดตามและช่วยเหลือ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีอาชีพ มีงานทำและมีรายได้ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากกลับมาเสพซ้ำ กล้าที่จะปฏิเสธการชวนจากเพื่อน แม้จะเพียงแค่การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเวลาที่ประสบปัญหาจนเกิดความเครียด ให้เลือกวิธีการออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง หรือร้องเพลง เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย และค่อยกลับมาคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน หลายคนก็เลือกใช้วิธีออกกำลังกายหรือร้องเพลง แม้แต่ดาราบางคน ยังเลือกวิธีออกกำลังกายเพื่อคลายเครียด สุดท้ายก็สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จลุล่วง โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติดหรือแอลกอฮอล์


ปนิทัศน์  มามีสุข นครปฐม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close