เดอะโอ๋!!!ประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน”

เดอะโอ๋!!!ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปฉช.ภ.1)

วันนี้ 14 พ.ย.61 ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง รอง ผบช.ภ.1/รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1ประธานในการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปฉช.ภ.1)”ตามคำสั่ง ภ.1ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1)โดยมี พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.สุนทร โตรอด รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยรอง ผบก.สส.ภ.1 ,รอง ผบก.อก.ภ.1 ,รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ ศปฉช.ภ.1 ,ผกก.สส.ฯ ,ผกก.สส.ภ.จว.ฯ ,หน.สภ.ฯ ในสังกัด ภ.1 และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมในเรื่องการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนจากกระทรวงการคลังและศปฉช.ตร.และเป้าหมายการคืนโฉนดครั้งที่ 4 พร้อมการรายงานผลการปฏิบัติในห้วงระหว่างวันที่ 27 ต.ค.61จนถึงปัจจุบันและรายงานผลการปฏิบัติ(การจับกุม-ของกลาง-การเจรจาไกล่เกลี่ย-การคืนโฉนดและทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่า)ของ ภ.จว.ในสังกัด ภ.1และบก.สส.ภ.1 และสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ

Close