ผู้ว่าสุโขทัย!! นำประชาชนร่วมตักบาตรสะพานบุญ”รับอรุณแห่งความสุข”

สุโขทัย ผู้ว่านำประชาชนร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข

เริ่มงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อม หัวส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ณ บริเวณวัดตระพังเงิน ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อเมือง จ.สุโขทัย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดยประชาชนจะร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมตักบาตรเกิดความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส ถือเป็นการรับรุ่งอรุณแห่งความสุขของเช้าวันใหม่ เป็นการเริ่มต้นที่ดี และจะส่งผลให้เกิดความสุขตลอดทั้งวัน รวมทั้งยังได้ซึมซับบรรยากาศ และร่องรอยของความสวยงาม ความสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน


สำหรับกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ได้ถูกจัดขึ้นตามความหมายของคำว่าสุโขทัย ที่มาจากคำว่า สุขะ+อุทัย ซึ่งหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเอง และกิจกรรมนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในงาน ประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกปี และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนของสุโขทัยอย่างแท้จริง

ทีมข่าว สุโขทัย

Close