ชาวอุบลฯตักบาตร!!ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อม”

จ.อุบลราชธานี ทำดีเริ่มจากต้นจากตัวเรา​ ชาวอุบลฯ ตักบาตร ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

สัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมไทย 2561 ชาวอุบลฯ ร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม​ หิ้วตระกร้า มาตักบาตร​ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายเทียนชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ,นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำ พุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ทั้งขเราชการ ภาครัฐ-เอกชน นำ ตระกร้า ขัน ภาชนะต่างๆ บรรจุ อาหารแห้ง มาตักบาตร โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้ กล่าวสัมโมทนียกถา แก่ผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และนำ พระ ภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดต่างๆ ใน จังหวัดอุบลฯ รับบิณฑบาต เนื่องในกิจกรรม สัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมไทย 2561 ชาวอุบลฯ ร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง จนถึงขั้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดกับโลกและในประเทศ และได้ตรัสเตือนให้พสกนิกร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อ ประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความตระหนัก ถึงสภาพปัญญาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงได้มีการรณรงค์ ให้ พุทธศาสนิกชน ชาวอุบลฯ ลดการใช้ถุงพลาสติก และ กล้องโฟม โดย การนำ ตระกร้า ถาด ขัน หรือ ภาชนะ ต่างๆ ใส่ สิ่งบิโภค อาหารแห้ง บรรจุ มาตักบาตร เพื่อเป็นการสร้างการปลูกฝัง หัวใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ทางสังคม เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของภาครัฐ นำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคเอกชนได้เริ่ม ให้ความสำคัญ เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีการคำนึงถึงเรื่องผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ วันสิ่งแวดล้อมไทย 2561 พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการร่วมมือกันของผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตน ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลก

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าวภูธร​ รายงาน

Close