มาร์ค!!ประธานเปิด”การแข่งขันกีฬา Basketball บาสเก็ตบอลอาวุโส 3 ประเทศ”ไทย-จีน-เมียนมาร์”

“มาร์ค” ประธานเปิด การแข่งขันกีฬา Basketball บาสเก็ตบอลอาวุโส 3 ประเทศ ไทย-จีน-เมียนมาร์-ดึงนักธุรกิจภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแข่งขัน เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี กระตุ้นการลงทุน -การท่องเที่ยว -ส่งเสริมการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน Basketball บาสเก็ตบอล อาวุโส 3 ประเทศ ไทย-จีน-เมียนมาร์
ที่ บริเวณ ชั้น 7 โรงแรมพาลาซโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีต.สส.ชัยภูมิ 6สมัย แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) จ.ชัยภูมิ พร้อม นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ผู้แทนมูลนิธิอร่าม โล่ห์วีระ และคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ ในพิธีการแข่งขันกีฬา Basketball อาวุโส 3 ประเทศ ไทย-จีนและ เมียนมาร์ โดยมีทีมนักกีฬาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 21 ทีม 260 คน ทีมนักกีฬาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 2 ทีม 31 คน และ ะ ที ม นัก กี ฬ าจาก ป ร ะ เ ท ศไ ท ย เจ้าภาพ จำ น ว น 6 ที ม 60 ค น เข้าร่วมแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2561 ณ.สนาม Basketball B – Pro Bangna Basketball กรุงเทพมหานคร

นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ ประธานมูลนิธิอร่าม โล่วีระ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ภาครัฐ ภาคเอกชน จากจีน พม่า กระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการลงทุน และการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการจัดมหกรรมการกีฬาของนักกีฬา Basketball อาวุโสใน ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงนับได้ว่าทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ อันแรงกล้าในการจุดประกายความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรม ของการแข่งขันกีฬาอาวุโส ซึ่งเกมการแข่งขันกีฬานั้น ถือได้ว่า เป็นปรากฏการณ์ในทางสังคมของมวลมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือมวลหมู่ประชาชนจากสถานที่ต่างๆ ในโลกนี้ อนึ่ง การกีฬาคือวัฒนธรรมของการแห่งความรัก ความสามัคคี และความมีน้าใจ ซึ่งเกมของการแข่งขัน สามารถแสดงออกถึงความอดทน ความแข่งแกร่ง ความสามารถ และความชำนาญ และผลแห่งชัยชนะ ย่อมสร้างเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ ในขณะที่อีกฝ่ายยอมรับต่อการตัดสิน และกลับไปฝึกซ้อมเพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์การแข่งขันที่สะท้อนถึง เกม โอกาสจึงเป็นวาระสำคัญที่บรรดานักกีฬาทั้งหลายจะแสวงหา ในการเดินเข้าสู่การแข่งขัน เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะรวมถึงผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทั้งหลาย ได้มีส่วนร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันนี้ นับได้ว่าได้สร้างโอกาสทางวัฒนธรรมของนักกีฬาอาวุโส ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก จึงเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการกีฬาของโลก ซึ่งนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจักได้จดจาในบรรยากาศอันสำคัญยิ่งครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดการแข่งขัน Basketball บาสเก็ตบอล อาวุโส 3 ประเทศ ไทย-จีน-เมียนมาร์ ได้รับความสนใจอย่างมาก คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า-การท่องเที่ยว อย่างมาก รวมไปถึงอนาคตที่นักธุรกิจ ทั้ง 3 ประเทศข้างต้นจะร่วมมือทางการลงทุนในประเทศไทยต่อไป

Close