รอง ผวจ.ตาก!!เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตากประจำปี 2562  ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12ธ ค2561 นายสรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระกล่าวต้อนรับ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รายงานปัญหา
อุปสรรคและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ที่ควรได้รับการแก้ไข ดังนี้
1 ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
2 ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ
3 ปัญหาขยายเขตไฟฟ้า
4 ปัญหาการพบสารเคมีและน้ำมันเครื่องยนต์ปะปนในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ
5 ปัญหาการประกันราคาสินค้าภาคเกษตรราคาพืชไร่พืชผลการเกษตรตกต่ำ
6 ต้องการให้มีโรงเรียนในหมู่บ้านแม่ละเมาหมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์
7 ต้องการให้มีสถาน พยาบาลแม่ละเมาหมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์
8 การใช้พลังงานโซล่าเซลล์เป็นกำลังสูบน้ำบาดาลหมู่ที่ 13 คีรีราษฎร์
โดยมีส่วนราชการประจำ จังหวัดตากร่วมกับ ราชการอำเภอพบพระออกหน่วยบริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์และความต้องการของประชาชน ในเรื่องต่างๆ


รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และ มอบทุนอุปการะเด็กจำนวน 5 ทุนของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
และประชุม เสวนารับฟังการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเรื่องเอกสารสิทธิ ปัญหาการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระนายกอปท.ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน ประมาณ1,000กว่าคน
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทีมข่าว จ.ตาก

Close