เดอะโอ๋!!!ประชุมเตรียมความพร้อมระดมติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ”

เดอะโอ๋!!! ประชุมเตรียมความพร้อมระดมติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับตั้งแต่วันที่ 19-28 ธ.ค.2561

วันนี้ 17 ธ.ค.61 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1(สส)/เอราวัณ2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมระดมติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับตั้งแต่วันที่ 19-28 ธ.ค.2561 (เฉพาะหมายที่มีคุณภาพ)”โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วยรอง ผบก.สส.ภ.1 รอง ผบก.ภ.จว.ฯผกก.สส.1-3 บก.สส.ภ.1 ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯผกก.สส.ภ.จว.ฯหน.สภ.ฯในสังกัด ภ.1 และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้สั่งการให้ทุกหน่วยเปิดศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command and Control Operations Center : CCOC) ณ ที่ตั้งของหน่วยโดยให้มีรอง ผบก.ฯเป็นหัวหน้าศูนย์ฯและควบคุมการปฏิบัติ โดยให้เริ่มเปิดศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2561-28 ธ.ค.2561 และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้เรียบร้อยพร้อมให้ทุกหน่วยระดมติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับตามเป้าหมายที่ภ.1 ได้กำหนดแนวทางและให้ดำเนินการเร่งรัดการจับกุมให้บรรลุตามเป้าประสงค์ให้จงได้และให้ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่ ตร. กำหนดโดยให้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติทุกช่วงเวลา ให้มีความตรงต่อเวลาโดยเคร่งครัดห้ามล่าช้าเป็นอันขาดพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุดและในการปฏิบัติงานให้พึงดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ รวมถึงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดพร้อมให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกระยะ หากพบปัญหาให้รายงานให้ทราบ เน้นย้ำอย่าให้เกิดข้อบกพร่อง

Close