จังหวัดศรีสะเกษ!!อัญเชิญศาลหลักเมืองขึ้นประดิษฐานบนแท่นหลักเมือง”

จังหวัดศรีสะเกษอัญเชิญศาลหลักเมืองขึ้นประดิษฐานบนแท่นหลักเมืองและบวงสรวงศาลหลักเมืองประจำอำเภอขุขันธ์


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.38น ที่บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญศาลหลักเมืองขึ้นประดิษฐานบนแท่นหลักเมืองและพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองประจำอำเภอขุขันธ์ โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนอำเภอขุขันธ์ ร่วมในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเก่าและร่วมอัญเชิญสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสู่ศาลหลักเมืองใหม่ ซึ่งได้การสนับสนุนจากนางสุนีย์ อินฉัตร อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินในการก่อสร้างจำนวน 2,000,000 บาท และร่วมในพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีและทอดผ้าป่าข้าวเปลือกสมทบทุนสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอขุขันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่น บุญกุ้มข้าวใหญ่หรือบนปูพนมโชร็ว ทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการบูรณะศาลหลักเมืองประจำอำเภอขุขันธ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะของอำเภอขุขันธ์ และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานแก่ลูกหลานต่อไป


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close