กิจกรรมสร้างการเรียนรู้!!60 วันแยกก่อนทิ้ง”

กิจกรรม 60 วันแยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ตามโครงการจังหวัดสะอาดของรัฐบาล โดยมีนายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรี นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองสองพี่น้องร่วมในพิธี โดยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมแก่อาสาสมัครรักษ์โลกของเทศบาลเมืองสองพี่น้องในการกำจัดขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เพื่อช่วยกันลดปัญหาปริมาณขยะและรักษาสภาพแวดล้อม

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ที่มา : ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง
นัน พิราบ 3 รายงาน

Close