อำเภอยางชุมน้อย!!แถลงข่าวจัดงานเทศกาลหอมแดง-กระเทียมดี”

อำเภอยางชุมน้อยแถลงข่าวจัดงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดี อำเภอยางชุมน้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 30


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย นายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญเพ็ง นามวงษ์ นายกองค์การบริหารตำบลยางชุมใหญ่ นายเทิดศักดิ์ สีหะวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย และ นายศราวุธ ชนะชัย เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 30 อำเภอยางชุมน้อย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยางชุมน้อย เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวน ภายในงานมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดนิทรรศการและออกร้านแสดงผลผลิตทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้บริหารท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดธิดาหอมแดง การประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ได้มีส่วนร่วมในการมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอยางชุมน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ปลูกหอมแดงและเพื่อให้เกษตรกรได้พบปะกับพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภคได้ซื้อขายในราคาเป็นธรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หอมแดงและกระเทียมคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภยางชุมน้อยให้เป็นที่รู้จักต่อไป


สำหรับหอมแดงถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย เป็นแหล่งปลูกหอมแดงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ผลิตหอมแดงประมาณปีละ 42,000 ตัน มีรายได้มาสู่จังหวัดปีละประมาณพันกว่าล้านบาท


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close