สุพรรณบุรี!!สักการะพ่อขุนรามคำแหง

สุพรรณบุรีสักการะพ่อขุนรามคำแหง

เช้านี้ (17 ม.ค. 2562) เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2376 ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า คนไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี

พิราบ 3 เมืองสุพรรณ

Close