เดอะโอ๋!!ประชุมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ”

เดอะโอ๋!!! ประชุมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง

วันนี้ 17 ม.ค.62 ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรี วันชัย ใจกุศลอดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคุณสง่า ทาทองรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ,ภ.จว.นนทบุรี,ภ.จว.ปทุมธานี และ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาจำนวน 528 คน

Close