กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ร่วมกับ อบต.แชร์ออ จัดพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

 

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ร่ วมกับ อบต.แซร์ออ จัดพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

ที่ผ่านมา ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ 4 บ้านหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีนาย ณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์  องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาว ตำบลแซร์ออ ร่วมจัดงานพิธีทำบุญ และบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 กว่า 200 คน

นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เผยว่า ด้วยวันที่ 18 มกราคม ทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย อบต.แซร์ออร์ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์  ได้จัดพิธีทำบุญ และพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสาสมารถ ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบ ที่กอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไว้ โดยสถานที่แห่งนี้ ในปี พ.ศ.2136 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำ ทัพหลวงมาพำนัก ระหว่างการเดินทัพ อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ในศตวรรษที่ 17-18 เคยเป็นปราสาทหินบ้านแซร์ออ และกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวตำบลแซร์ออและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หน้าศึกษาอีกด้วยและสามารถเข้าไปศึกษาดูงานในหน่วยทหารกองพันยังบริการประชาชนเข้าเยี่ยมชมเรื่องของอาชีพอยู่แบบพ่อเพียงอีกด้วย อำเภอวัฒนาอย่างยิ่ง  และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมกันทำบุญและจัดพิธีบวงสรวง ในครั้งนี้

จัด กุ่มประสิทธิ์/จ.สระแก้ว

Close