สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม !!จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยนางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  

ได้มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ให้แก่ผู้สมัครเข้าทดสอบบุคคลทั่วไป จำนว 5  คน ในวันที่ 20 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Close