ทหารช่างราชบุรี!!จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร”

ทหารช่างราชบุรี จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

วันที่ 30 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเพิ่มเพิ่มความรู้ และประโยชน์ให้แก่กำลังพลในกรมการทหารช่าง ทั้งนี้ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 4-8 กุมภาพันธุ์ 2562 และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ทั้งนี้เจ้ากรมการทหารช่าง จึงได้มีดำริให้จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเพิ่มความรู้ และประโยชน์ให้แก่กำลังพลในกรมการทหารช่าง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดเผยแพร่ให้แก่ครอบครัว และชุมชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรโดยได้เชิญ นายรัตนะ จันทร์นพรัตน์ พนักงานการมีส่วนร่วม ตำแหน่งหัวหน้างานการมีส่วนร่วม สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close