ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯมอบนโยบายให้กับพนักงานบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัด(มหาชน)

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯพบปะและมอบนโยบายให้กับพนักงานบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่( 1 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้เข้าพบปะกับพนักงานบริษัทฯพร้อมกับมอบนโยบายการบริการที่ดีกับลูกค้า โดยมี นาย สมศักดิ์ รัตนเดชาพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการ และ คุณมรกต ณ เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก

Close