ลพบุรี!!ศักยภาพความพร้อม 43 หมู่บ้าน”ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป”

ลพบุรีอวดศักยภาพความพร้อม 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป

จังหวัดลพบุรี อวดศักยภาพ ประกาศความพร้อมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 34 หมู่บ้าน จัดประกวดคลิปวีดีโอ เฟ้นนักเล่าเรื่องดีเด่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP อวดเสน่ห์ของชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชน

ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรีทั้ง 34 หมู่บ้าน ได้ประกาศความพร้อมอวดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดึงปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องรวมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน โชว์สินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชวนชิมสำหรับอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน่าไปถ่ายทอดผ่านวีดีโอคลิป พร้อมจัดประกวดเพื่อเฟ้นหานักเล่าดีเด่นอวดเสน่ห์ชุมชนทูปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีหวังดึงนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยือนและอุดหนุนสินค้าจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้สู่คนท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งเข้มแข็ง

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ. ลพบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรีว่า จังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรับบาล จำนวน 34 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม รวมทั้งพัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ชื่นชอบ เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

รอง ผวจ.ลพบุรียังกล่าวอีกว่า อีกทั้งยังเป็นการประกาศความพร้อม และเน้นเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 34 หมู่บ้านให้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่สายตาคนทั่วไป สร้างการรับรู้ในวงการ จึงได้มีการประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชน” โดยการนำวีดีดีโอคลิปทั้ง 34 หมู่บ้าน ที่ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดยชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านรวมทั้งชาวบ้านท้องถิ่น เล่าบอกเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน สินค้าเลื่องชื่อ ร้องเรียงผนวกเข้ากับแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เติมเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้หลงใหล และไม่พลาดที่จะแวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรี

ด้านนายวินัย พันธุ์อยู่ หัวหน้าพัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวเสริมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเรื่องเล่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อ เฟ้นหานักเล่าเรื่องชุมชนที่โดดเด่นที่สุด จึงได้ทำการคัดเลือกวีดีโอคลิปที่ 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ส่งเข้ามาประกวด โดยใช้หลักการตัดสิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษา การแต่งกายและอุปกรณ์การนำเสนอ การให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม และการรักษาเวลาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ผ่านคะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา นำโดย นายผดุงศักดิ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี หน.ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน และบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวต่างๆเข้าร่วมในการตัดสินในครั้งนี้

กฤษณ์ ลพบุรี

Close