ตื่นตา!!ราชมงคลรัตนโกสินทร์”เปิด รัตนโกสินทร์เกมส์”ยกระดับจัดงานสู่อินเตอร์”

นครปฐม. ตื่นตา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิด“รัตนโกสินทร์เกมส์” ยกระดับจัดงานสู่อินเตอร์

ปรบมือทั่งสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” สุดอลังนำนักแสดงนับร้อยชีวิตจัดการแสดงผสมแสง สี เสียง ปิดท้ายการการจุดพลุชุดใหญ่ ตรึงผู้ร่วมงานหลายพันคนเข้าถึงรากฐานวิถีชีวิตผู้คนนครปฐม และความเป็นราชมงคล โดยยกระดับพิธีเปิดการแข่งขันสู่สากลเทียบชั้นระดับชาติ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”โดยมี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณะกรรมการ รวมถึง ทัพนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมในพิธีการ

โดยในพิธี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังคมไทยยอมรับในฐานะสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติมานานและวางแนวทางการศึกษาพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรความตอนหนึ่งว่าการรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเป็นมหกรรมกีฬาที่ทรงเกียรติยิ่ง ปีนี้เป็นปีที่35 แล้ว โดยได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับเหรียญทองเป็นจำนวนมากที่สุดในแต่ละปีและเป็นกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาที่ได้รับความสนใจจากสังคมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2523 ขณะนั้นได้ใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตามนามและฐานะของสถาบันในอดีต จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสานความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาเขตต่างๆทุกภูมิภาค ดำเนินการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน 7 ชนิดกีฬา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือราชมงคลเกมส์โดยมีที่มาจากการได้รับพระราชทานนาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีผลให้แบ่งบริหารส่วนราชการออกเป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่งการแข่งขันกีฬาข้างต้นนั้นจึงได้ยกระดับขึ้นเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันโดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 35 ซึ่งถือว่ามีความพร้อมในการจัดอย่างลงตัวที่สุดครั้งหนึ่ง

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าภาพ ได้มีการจัดการแสดงบนสนาม 3 ชุดซึ่งเป็นการจัดการแสดงที่แสดงถึงพื้นฐานสถานที่ตั้งในจังหวัดนครปฐม การแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงการจัดแสดงดนตรีบนเวที ด้วยการนำแสง สีเสียงและนักแสดงหลายร้อยคน ประกอบกับแสง สี เสียงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อนจะมีการจุดคบเพลิงเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” อย่างเป็นทางการก่อนจบด้วยการยิงพลุหลายชุด ซึ่งทั้งหมดได้เรียกเสียงปรบมือและความชื่นชมถึงความอลังการในการจัดงานเทียบเท่างานระดับชาติ เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน โดยถือเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในการแช่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยสู่สากกล ครั้งหนึ่ง

สำหรับกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม จำนวนชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันมีทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขัน ได้แก่ การประกวด RMUT Stars 2019 การประกวดวงดนตรีสากล และการประกวดผู้นำเชียร์ โดยองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ทีมข่าว นครปฐม

Close