ตม.เปิด”Fast Track บริการนักท่องเที่ยว”

ตม.เปิด Fast Track บริการนักท่องเที่ยว
ตม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด “Fast Track ” เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยว ที่ขอรับการพิจารณาผ่านทางระบบออนไลน์ก่อนการเดินทาง หรือ VISA ON ARRIVAL (E – VOA)

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดใช้ การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

ซึ่งการทำงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กับ VFS GLOBAL ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลและภารกิจทางการฑูตเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหานี้ ที่ไม่เพียงแต่นำความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อนุญาตให้ตรวจสอบผู้เดินทางก่อนที่จะมาถึง ซึ่งทำให้ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการที่เคาน์เตอร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และผู้เดินทางจะได้รับพิจารณาผ่านทางออนไลน์ก่อนการเดินทางเพื่อลดการรอคอยที่สนามบิน รวมทั้งไม่ต่องกรอกเอกสารใดๆ เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารในชั้นธุรกิจและผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ซึ่งมีความทันสมัย สวยงาม และเป็นมาตรฐานสากล ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเกิดความประทับใจ และสำหรับยอดของนักท่องเที่ยวที่สมัครขอรับบริการ VISA ON ARRIVAL (E – VOA) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา มีจำนวน 89 ราย และได้รับการพิจารณาเอกสารล่วงหน้าจากทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จำนวน 42 ราย

Close