ผู้ว่าฯสระแก้ว!!นำพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญภาวนาและเวียนเทียน”เนื่องในวันมาฆบูชา”

ผู้ว่าฯสระแก้ว นำพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญจิตภาวนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 และนำพุทธศาสนิกชาวจังหวัดสระแก้วร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำเนินชีวิตตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว และวัดสระแก้ว พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร สร้างทานบารมี กิจกรรมทางศาสนา ทำวัตรสวดมนต์เย็น เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันมาฆบูชา หมายถึงการบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งในวันนี้ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ นั้นคือเป็นวันที่ พระสาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์โดยทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์ มีเนื้อหาโดยสรุป คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

Close