ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ!!ประธานที่ปรึกษาบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด มหาชน”ประธานจัดสัมมนาทางการตลาด”

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดสัมมนาทางการตลาด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องประชุม วีนัส ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดสัมมนาทางตลาด ประจำปี 2562 พร้อมกับมอบนโยบายการบริหารจัดการ และ การบริการลูกค้าที่ดี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ฉับไว เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีตัวแทนที่มียอดขายสูงสุด จากศูนย์ตัวแทน ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะและรับฟังแนวทางการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูง โดยได้รับเกียรติจาก นาย สมศักดิ์ รัตนเดชาพิพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการ และ คุณมรกต ณ เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง คุณวัลลภ จิตต์สนอง ที่ปรึกษา,คุณมัลลิกา โกวิทคณิต ผู้ช่วยประธาน,คุณปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณชมัยพร มุ่งสิริจร ที่ปรึกษาด้านบัญชี,คุณมีศักดิ์ แช่ม ผู้จัดการฝ่ายสินไหม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในด้านต่างๆเกี่ยวกับการบริการและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับบมจ. สหมงคลประกันภัย ให้มีความพึงพอใจให้มากที่สุด

สมบัติ ผลกิจ ภาพ/ข่าว

Close