ผบช.ทท.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ทท.1 บก.อก.บช.ทท.และ กก.คธม.บช.ทท.รวม 200 นายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ผบช.ทท.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ทท.1, บก.อก.บช.ทท. และ กก.คธม.บช.ทท.จำนวนทั้งสิ้น 200 นายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันนี้ 6 มี.ค.62 เวลา 09.30 น.ที่วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท.พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1 พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.3 และ พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.อก.บช.ทท. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ทท.1, บก.อก.บช.ทท. และ กก.คธม.บช.ทท. จำนวนทั้งสิ้น 200 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำเดือน มี.ค.62

Close