มณฑลทหารบกที่ 22 มอบบ้านหลังที่ 2 ให้แก่ทหารผ่านศึก”

จ.อุบล​ราชธานี​ มณฑลทหารบกที่ 22 มอบบ้านหลังที่ 2 ให้แก่ทหารผ่านศึก ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิ่งชมค่าย วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และคณะ เดินทางไปมอบบ้านตามโครงการ กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ให้กับ พลทหารควรชัย ใจคิด ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ซึ่งมีร่างกายพิการ ยากจน และไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ณ บ้านเลขที่ 261 หมู่5 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สืบเนื่องจากมณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดกิจกรรมวิ่งชมค่าย วันกองทัพไทย ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดสร้างบ้านให้กับทหารผ่านศึกที่ยากไร้ ทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งหน่วยได้สำรวจและดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี จำนวน 3 หลัง โดยใช้งบประมาณหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการส่งมอบบ้านให้กับสมาชิกทหารผ่านศึกต่อไป

เอกชัย​ ​โป​ธา​ ข่าวภูธร​ รายงาน

Close