อบจ.สุพรรณบุรี!!หนุนอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล”

อบจ.สุพรรณยุรี หนุนอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล FA THAILAND INTRODUCTORY COURSE จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี โดย อบจ.สุพรรณบุรี ได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลมืออาชีพ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเปรียบเสมือนการปรับพื้นฐานผู้ฝึกสอนฟุตบอลตามมาตรฐานเอเอฟซี เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปสอนเด็กๆ ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานของเอเอฟซีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ หรือจะต่อยอดเพื่ออบรม ซี ไลเซนส์ ได้

นัน พิราบ 3 เมืองสุพรรณ

Close