นครปฐม!!บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตอำเภอเมืองนครปฐม”ประชาชนเริ่มออกมาใช้สิทธิ์

 

                     เลือกตั้ง 2562   วันที่  17 มีนาคม เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกในรอบ 8 ปี ของคนไทย จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันนี้ ข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิไว้กว่า 2.63  ล้านคน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 51.4 ล้านคน จังหวัดกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดกว่า  928,000 คน  

           จังหวัดนครปฐม  ได้จัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม               ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. มีประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐม และต่างจังหวัด เข้าร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเนืองแน่น โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า           ที่จังหวัดนครปฐมนั้นสามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัดซอย 2  (ตลาดสายหยุด) ซึ่งในวันนี้ได้ขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า หยุดจำหน่ายสินค้า 1 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาเลือกตั้งล่วงหน้า   สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว ซึ่งในบัตรจะบรรจุข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย หมายเลขผู้สมัคร  ชื่อพรรค  โลโก้พรรค  ก่อนหน้านี้คนไทยที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ใช้สิทธิล่วงหน้ากันไปแล้วในวันที่ 4 – 16 มีนาคม ที่ผ่านมา  ผู้ใช้สิทธิล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในหลายประเทศ       ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ เช่น การต่อคิวใช้สิทธิรอลงคะแนนเป็นเวลานาน และจำนวนคูหาเลือกตั้ง      ที่ไม่เพียงพอ เช่นสถานเอกอัครราชทูตไทยในมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนกว่า 5,000 คน  ทำให้ทางสถานทูต      ต้องเปิดคูหาลงคะแนนเพิ่มเติมโดยใช้กระดาษลังมาใช้แทนคูหา  

​​พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงถึงวิธีการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ดังนี้  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ขอให้ไปใช้สิทธิในวันนี้ เพราะชื่อถูกตัดโอนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว หากไม่ไปใช้สิทธิจะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่  24 มีนาคม 62 ได้

​​การเลือกตั้งล่วงหน้า มีวิธีการแตกต่างจากการใช้สิทธิลงคะแนนปกติ  ผู้ลงทะเบียนเมื่อลงคะแนนแล้วจะต้องนำบัตรลงคะแนนใส่ซองปิดผนึก มีเจ้าหน้าที่เซ็นชื่อกำกับที่ซอง ก่อนที่จะหย่อนซองลงในหีบเลือกตั้ง  ซึ่งเมื่อทำการคัดเลือกแยกแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดซองบัตรไปยังเขตเลือกตั้ง แต่ละจังหวัดตามที่ระบุไว้หน้าซอง         ได้ถูกต้อง เขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดจะเก็บรักษาบัตรลงคะแนนไว้ในสถานที่ปลอดภัย ผู้แทนของพรรคการเมืองสามารถยื่นความจำนงขอติดตามการเก็บรักษาบัตรได้ และบัตรจะถูกนำออกมานับหลังการลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม 2562

​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

Close