ธกส.นครสวรรค์!!เยี่ยมชมโรงสีวิสาหกิจชุมชน”

ธกส จ นครสวรรค์ เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงสีวิสาหกิจชุม บ้านหนองจิกรี อ ตาคลี จ นครสวรรค์


วันนี้ (21 มี ค 2562) เวลา 10.29 น นายวิฑูร อัศรัตนิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส จ นครสวรรค์ มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาลูกค้า ธกส ออกเยี่ยมโรงสีวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองจิกรี ม 8 ต ตาคลี อ ตาคลี จ นครสวรรค์ โดยมีนายชาติ วงค์เทศ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโรงสีฯ โดยเล่าให้ฟังว่า
กลุ่มนี้ มีสมาชิก 70 ราย รวมตัวกันจัดตั้งโรงสี ขนาดกลาง เครื่องสี 2 ชุด โดยได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐ SML สีแปรสภาพเป็นข้าวสารได้วันละ 2 ตัน สร้างโรงสีในที่ดินของวัดหนองจิกกรี สีข้าวให้สมาชิกฟรี (โดยชุมชน เพื่อชุมชน) จนถึงปัจจุบัน


สาเหตุที่สมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ เลือกทำโรงสี สาเหตุเกิดจาก ต้องขนข้าวเปลือกไปสี ตามโรงสีที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก จึงร่วมคิด ร่วมจัดตั้งโรงสีชุมชนขึ้นมา ทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
ข้าวสารในชุมชนแห่งนี้เป็นข้าวปลอดสาร มีตั้งแต่ข้าวกล้อง ข้าว กย 43 บรรจุขนาด 1 กก 15 กก และ 50 กก จำหน่ายตามงานโอท้อปทั่วไป และตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐาล กรุงเทพมหานคร
ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้ซื้อ ขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สนง พัฒนาชุมชนฯ และ ธกส
สาขาตาคลี (นาแปลงใหญ่)

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Close