เกษตรกรนำเทคนิคใหม่!!ใช้ฮอร์โมนผลไม้หมัก ปลูกลำไย”ลูกดก ผลโต ช่อใหญ่”

ราชบุรี – เกษตรกรนำเทคนิคใหม่ ใช้ฮอร์โมนผลไม้หมัก ปลูกลําไย ลูกดก ผลโต ช่อใหญ่

เกษตรกรชาว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ใช้กล้วย และผลไม้ที่หล่นทิ้ง มาทำน้ำหมักชีวภาพ ฉีดพ่นลำไยสายพันธุ์พวงทอง ที่ปลูกแบบยกร่องสวน ได้ผลผลิตมีผลดก โต ช่อใหญ่ รสชาติหวานน้ำหนักต่อช่อ 2-3 กิโลกรัม

วันที่ 1 เม.ย.62) บนพื้นที่เช่า 7 ไร่ ของคุณวิชาญ วิงวอน และนางสมยงค์ โคตรสา สองสามีภรรยาอยู่บ้านเลขที่ 18 / 5 หมู่ 10 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ยึดอาชีพปลูกลำไยพันธุ์พวงทอง ผสมผสานกับการปลูกมะม่วง ฝรั่ง ลักษณะปลูกเป็นร่องสวนมีน้ำรอบ ด้วยความพยายามหมั่นศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถบังคับให้ลำไยออกผลผลิตตามที่ต้องการได้เป็นผลสำเร็จ ลำไยออกผลดี มีรสชาติหวานกรอบ เนื้อแห้ง ผลโต และช่อใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะช่วงหน้าเทศกาลจะขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

คุณวิชาญ ให้ข้อมูลว่า ปลูกมาเกือบ 10 ปีแล้ว มีอยู่ประมาณ 150 ต้น ปลูกระยะห่างกัน 3 เมตร พยายามตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเทคนิคเคล็ดลับของการปลูกให้ได้ผลผลิตดีนั้น ได้ทำฮอร์โมนใช้ผลไม้หลายชนิดที่ตกหล่นอยู่ตามร่องสวน เช่น สับปะระ ฝรั่ง กล้วย เก็บมาหั่นใส่ถังขนาด 50 ลิตร พร้อมทั้งได้นำสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 จากกรมพัฒนาที่ดินสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพมาใส่ลงในถังหมัก เมื่อได้กำหนดจึงนำมาฉีดพ่นตามใบช่วยเรื่องให้ลูกดก

คุณวิชาญ กล่าวถึง เทคนิคการปลูกว่า การบังคับให้ลำไยออกนอกฤดู มี 2 ช่วง ๆ แรกออกน่าเทศกาลตรุษจีน และช่วงที่ 2 จะทำประมาณเดือนเมษายน หรือช่วงเชงเม้งของชาวจีน หลังจากที่ได้บำรุงต้นดูแลอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งที่นี่มีสภาพดินมีเปลือกหอยเล็ก ๆ อยู่ตามพื้น แสดงให้เห็นว่าดินแถบนี้น่าจะมีแคลเซี่ยมอยู่มาก จึงทำให้ต้นลำไยมีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้ลำไยออกนอกฤดู ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ มีรสชาติหวานกรอบ ล่อน ไม่มีน้ำแฉะ แถมมีลูกเยอะเป็นช่อขนาดใหญ่ บางช่อมีน้ำหนักถึง 2-3 กิโลกรัม

การบังคับให้ออกนอกฤดู ให้นับย้อนหลังประมาณ 7 เดือน หลังเก็บเกี่ยวชุดแรกไปแล้ว จากนั้นราดสารเร่งบังคับ ประมาณ 1 เดือนเศษก็จะเริ่มออกดอกออกลูก มีการดูแลให้ปุ๋ย 1 เดือนประมาณ 2 – 3 ครั้ง จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตขาย สำหรับตลาดขายตามหมู่บ้านใกล้เคียง และตามตลาดนัดทั่วไป ราคาส่งประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตชุดนี้ประมาณ 2 ตัน หรือ 2,000 กิโลกรัม จะได้เงินประมาณ 100,000 บาท

นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยแนวทางพัฒนาส่งเสริมว่า ผู้นำชุมชนได้แนะนำมาว่ามีพื้นที่การปลูกลำไยอยู่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี หลังจากนั้นได้มาช่วยดูเรื่องการตลาด ในอนาคตจะช่วยเหลือเรื่องแพ็กเกจจิ้งให้ดูสวยงาม ทุกวันนี้เกษตรกรจะใช้กรรไกรแต่งกิ่งใบใส่เข่งแล้วขนไปขายที่ตลาดหรือขายตามหมู่บ้าน ซึ่งหากเพิ่มเรื่องเหล่านี้น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าจากราคาเดิมได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะเตรียมส่งเสริมเกษตรเข้มแข็ง เป็นกลุ่มที่ทางโรงไฟฟ้าพยายามสำรวจเพิ่มเติม เพื่อให้มารวมกลุ่มกับโรงไฟฟ้าพร้อมจะส่งเสริมด้านวิชาการ นำวิธีการดูแล การใช้ปุ๋ยที่ดีเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี จะเห็นว่าเกษตรกรใช้ศาสตร์พระราชามีการปลูกพืชลักษณะไม่ใช่เชิงเดี่ยว แต่มีการปลูก ฝรั่ง มะม่วง ลำไย และยังเป็นเกษตรก้าวหน้า สามารถที่จะพัฒนาผลิตลำไยนอกฤดูกาล ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีมูลค่าสูง ทำให้สามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงไฟฟ้าราชบุรีพยายามจะเข้ามาช่วยและดูแลให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าไปเยี่ยมชม สอบถามวิธีการปลูก สามารถติดต่อได้ที่ คุณวิชาญ วิงวอน คุณสมยงค์ โคตรสา โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 094 – 6678327

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close