สพร.8”นครสวรรค์ มอบเครื่องมือช่างชุมชน”

สพร.8 นครสวรรค์ มอบเครื่องมือช่างชุมชน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ และมอบเครื่องมืองช่างชุมชน ให้กับช่างไฟฟ้า 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า เพื่อไปพัฒนาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยมี นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ และนายธีระศักดิ์ สังข์ศิริ รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร และเครื่องมือช่างชุมชน ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด เพื่อไว้ใช้ในการประกอบอาขีพ ต่อไป ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวสรุปรายงาน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์.

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Close