อำเภอวังหินบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ”

อำเภอวังหินบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น ที่อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) บ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายก อบต.ดวนใหญ่ พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะกษ และ ดร.วุฒิเดช ทองพูล อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) มีการรำแม่สะเอิง วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอวังหิน ที่ปฏิบัติกันในเดือนสามของทุกปี จะทำกันเป็นกลุ่มมีร่างทรงประมาณกลุ่มละ 10-20 คน ร่างทรงส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บปวดก่อนและให้โหนทำนายดู ถ้ารู้ว่ามีแม่สะเอิงอยากจะเขาสิงร่างเพื่อทำกายร่ายรำก็จะแต่ง เครื่องสังเวย ทำพิธีให้แม่สะเอิงเข้าสิง ถ้ามีแม่สะเอิง เข้าสิงอาการป่วยก็จะหาย ซึ่งอำเภอวังหินได้จัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 12 มีนาคม 2562 ส่วนในคืนวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น ที่สนามโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จะมีการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สิ้นค้า OTOP ตลาดประชารัฐ ทั้งนี้ทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ตำนานการสร้างเมืองวังหินให้ลูกหลานชาวอำเภอวังหินได้ทราบและคงอยู่ตลอดไป


ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะกษ กล่าวว่า อำเภอวังหินมีความต้องการให้ลูกหลานได้รับรู้ตำนานประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณสมัยทวาราวดียุคขอมโบราณชาวส่วยชนพื้นเมืองกลุ่มแรกของจังหวัดศรีสะกษ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน เพื่อแสวงหาแหล่งทำกินที่อุดมสมบูรณ์ และการจับช้างป่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพื้นที่บ้านลำดวนใหญ่ ซึ่งจารย์เซียงหรือตากะจะ ได้นำลูกหลานไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวนในยุคนั้น จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคเริ่มต้นของตำนานพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) ผู้ครองเมืองศรีสะเกษ เป็นต้นมา จึงขอเชิญชวนร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close