จันทบุรีเดินหน้ารณรงค์”ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์”

จังหวัดจันทบุรีเดินหน้ารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มกำลังทหารดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อย ป้องกันต้นเหตุจากอาการเมาสุราสร้างความรำคาญเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ขณะที่สถิติอุบัติเหตุตายแล้ว 2

วันนี้ ( 12 เม.ย.62 ) ที่จุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2562 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนรากชารเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ สงกรานต์ปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชน นักท่องเที่ยว มีการให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า ปิดจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องปรามและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ตรวจวัดแอลกอฮอล์รวมถึง การใช้มาตรการเข้มทางกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนวินัยจราจร ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ จังหวัดจันทบุรีมีอุบุติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดลงพื้นที่ที่ชุมชน และ สถานที่จัดงานสงกรานต์ หรือวันไหลในชุมชนต่าง ๆ ป้องกันต้นเหตุจากอาการเมาสุราสร้างความรำคาญเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และ ควบคุมป้องกันคนเมาแล้วขับ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมงานสงกรานต์ที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close