แห่ผ้าสงกรานต์”วัดพนัญเชิง”

วันนี้ 19 เมษายน 2562 ประธานดิ่ง ประธานชุมชน วัดพนัญเชิง ได้แห่ผ้า ในวันสงกรานต์ ที่วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชน ในเขตชุมชน วัดพนัญเชิง มีการแห่ ผ้า สงกรานต์ มอบให้แก่วัดพนัญเชิง และมีขบวนแห่ผ้า สงกรานต์ เดินจากบ้าน ประธานดิ่ง ไปยัง วัดพนัญเชิง และได้วนรอบโบสถ์ วัดพนัญเชิง 3 รอบ และมีประชาชน ให้ความสนใจผ้าสงกรานต์ ที่มอบให้ แต่หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง บางคนก็ออกมาเต้นรำ และชาวต่างชาติ ได้ถ่ายรูป ขบวนแห่ ผ้าสงกรานต์ และยังได้เต้นรำ ขบวนแห่ผ้าป่าสงกรานต์ และยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก การจราจร ตลอดเส้นทาง

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close