นายอำเภอท่าสองยาง!!เปิดงานวันเที่ยวถำ้”

จ.ตากนายอำเภอท่าสองยาง วันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ

เมื่อวันที่20 เม.ย. 2562  เวลา 10.00 น. นายประทีป โพธิ์เที้ยม
นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเที่ยวถ้ำ” ประจำปี 2562 และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้าถ้ำแม่อุสุ บ้านทีโน๊ะโค๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อุสุ
งาน วันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีเที่ยวถ้ำแม่อุสุ ให้เป็นประเพณีคู่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางตลอดไป เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบลแม่อุสุ เพื่อ แสดงถึงพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในตำบลแม่อุสุ ส่งเสริมให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว

Close