เปิดงาน SMART FARMER FAIR 2019” พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้สดในสวนเกษตรกร”

จังหวัดตราดเปิดงาน SMART FARMER FAIR 2019 พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้สดสดในสวนเกษตรกร

วันนี้วันที่ 20 เมษายน 2562 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดงาน SMART FARMER FAIR 2019 ณ. บริเวณสวนนายเรือง บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด สวนนายเรือง ศรีนาราง เกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนดีเด่นแห่งชาติปี 2562 และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของอำเภอเมืองตราด ร่วมกันจัดขึ้น

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า อำเภอเมืองตราดมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ หลายชนิด โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุดและลองกอง แต่มักมีปัญหาด้านราคาตกต่ำ เนื่องจากผลไม้ไม่มีคุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราดและสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จึงได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรต้นแบบ SMART FARMER , YOUNG SMART FARMER และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นต้นแบบดำเนินการผลิตสินค้าคุณภาพและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

สำหรับการจัดงาน SMART FARMER FAIR 2019 ในครั้งนี้ นั้น กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยเกษตรกรต้นแบบ SMART FARMER , YOUNG SMART FARMER และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเมืองตราด นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมที่สำคัญคือการจัดบุฟเฟต์ผลไม้ให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มอร่อยเพียง 250 บาทต่อคน(ผู้ใหญ่) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close