นครปฐม เปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2560

ข่าว นครปฐม เปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของผลไม้ ผลผลิตด้านการเกษตร และอาหารนานาชนิด ของจังหวัดนครปฐมให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2560 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลไม้ ผลผลิตด้านการเกษตร และอาหารนานชนิด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาแข่งขันในด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น


สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านอาหารจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงได้รับการันตีจากเชลล์ชวนชิม มากกว่า 30 ร้านค้า อีกทั้งชิมอาหารพื้นเมือง ศูนย์ชิมผลไม้ อิ่มละ 50 บาท โดยมีการจัดศูนย์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีระดับ 5 ดาว ศูนย์จำหน่ายผลไม้ ข้าวหลาม อาหารโต๊ะจีนเมนูอาหารเด็ดจากราคาโต๊ะละ 1,800 บาทเหลือเพียงโต๊ะละ 1,499 บาท โดยจำหน่ายในรอบ 12.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปศุสัตว์ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พัฒนาไก่ไทยจังหวัดนครปฐม และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงไก่ไทยในจังหวัดนครปฐม จัดงาน มหกรรมไก่นานาชาติ สืบสาน ประเพณีไทย ก้าวไกล สู่สากล จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ อบรมมือน้ำยุคใหม่ แสดงและโชว์ไก่สายพันธุ์พื้นเมือง จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า ทายาทสายพันธุ์ดังๆ ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยมาแสดงในงาน ตลอดจนชมนิทรรศการปลาสวยงาม ในงานนครปฐมฟิชแฟร์ พบกับปลาสวยงามหลากชนิด รวมทั้งการสอนทำธุรกิจปลาครบวงจรอีกด้วย

Close