จันทบุรี!!ปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 3”

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จ.จันทบุรี

ปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ท่ามกลางความยินดีของผู้ปกครอง

วันนี้ ( 3 พ.ค.62) ที่ กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด ให้มีพิธี ปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ปิด การอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 61 ราย ท่ามกลางความยินดีของ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ลูก หลานตนเองจะได้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นเกราะป้องกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดที่ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูร่างกายผู้เสพยาเสพติดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม / ปรับทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ให้ข้าราชการฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีส่วนดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่มีลูกหลานเสพยาเสพติด ให้ได้รับการดูแลตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และ มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด/กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 /สำนักงานแรงงานจังหวัด /สำนักงานจัดหางาน / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กองร้อย อส.จันทบุรี ที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรมีระยะเวลาในการอบรมแบบเข้าค่าย 12 วัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close