นครนายก พิธีสวดพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นครนายก พิธีสวดพระพุทธมนต์-ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์-ชมการถ่ายทอดสด


วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์ 89 รูป ชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บวชใหม่จำนวน 89รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมชมการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 คนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Close