70 เยาวชนช่วงปิดเทอมเข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

70 เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อใช้เวลาว่างช่วงปิดเรียนศึกษาพระธรรม


อดีตนายก อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดคลองปรัดเปรียง จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดย พระปริยัติวงศาจารย์ เจ้าคณะตำบลบางเสาธง – ศรีษะจรเข้ เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมี นายปิยะ นาคทรัพย์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว พร้อมผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมพิธีบรรพชาบรรพชาสามเณรเป็นจำนวนมาก
สำหรับพิธีบรรพชาสามาเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 มีนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางแก้วสมัครเข้าร่วม จำนวน70 คน สำหรับสามเณรจะได้เรียนรู้เรื่องพระธรรมวินัย เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเป็นส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน และเพื่อเป็นการฝึกวินัย ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

Close