นครนายก!!พิธีทำบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์

นครนายก 8/5/62 เวลา 10.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ


วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์ 89 รูปโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บวชใหม่จำนวน 89รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 คนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก


ด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักพระราชวังประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้ที่มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลวกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศมีจำนวน 6810 รูปในระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 ในระยะเวลา 15 วัน

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close