สพร.8 นครสวรรค์!!ทดสอบมาตรฐานผู้ประกอบการอาหารไทย”

สพร.8 นครสวรรค์ ทดสอบมาตรฐานผู้ประกอบอาหารไทย


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน และบุคคลทั่วไป จำนวน 14 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานใหม่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

กณต ทาทิพย์. รายงาน

Close