อดีตนายก อบต.บางแก้ว”จัดโครงการดวงตาสดใส หัวใจสุขสันต์

อดีตนายก อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ พร้อมทีมให้บางแก้ว จัดโครงการ ดวงตาสดใส หัวใจสุขสันต์ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพตาแก่ผู้อายุ ในพื้นที่ อบต.บางแก้ว

ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ร่วมกับทีมงาน ให้บางแก้ว จัดกิจกรรม ดวงตาสดใส หัวใจสุขสันต์ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพสายตาแก่ผู้อายุ ในพื้นที่ อบต.บางแก้ว ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมมีการตรวจคัดกรองสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณภูมิ โดยผู้สูงอายุที่เดินทางมารับบริการต่างก็รู้สึกยินดีกับกิจกรรมดังกล่าว เพราะเรื่องสายตาเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการมองเห็น โดยหลังจากการตรวจสุขภาพสายตาแล้ว ทางดร.ภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จ.สมุทรปราการ และทีมงาน ให้บางแก้ว จะทำการจัดหาแว่นสายตาเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มาทำการตรวจในวันนี้

โดย ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรม ดวงตาสดใส หัวใจสุขสันต์ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพตาแก่ผู้อายุ ในพื้นที่ อบต.บางแก้ว เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานที่ได้วางแผนใน 4 ด้าน โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพตาผู้อายุ ก็เป็นอีก 1 ด้าน คือด้านสุขภาพ ซึ่งก็จะมีอีก 3 ด้านที่จะทำต่อเนื่องกัน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการจราจรในพื้นที่ และด้านกีฬา เป็นต้น และวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้นั่งเป็นฝ่ายบริหารแต่ก็จะยังทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด

Close