ผู้ว่าฯสระแก้ว”เปิดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย”

 

ผู้ว่าสระแก้วเปิดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย

      เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่ขวัญควายและอนุรักษ์ควายไทย

    นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7แล้วเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเป็นการสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควายให้คงอยู่มิให้สูญหายและยังเป็นกานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วรวมถึงยังเป็นการสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าด้านการเกษตรและสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว

    และยังเป็นการเตือนสติ เตือนจิตเตือนไจ  ใหคนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตน เป็นการแสดงการตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแก่ตน เช่นกรณี  ควาย ที่คนได้ใช้แรงงานในการไถ คราดพลิกแผ่นดินอันเป็นของหนักเพื่อหว่านเพราะปลูกข้าวปลูกพืชผักในแผ่นดินและจะได้รับผลประโยชน์จากแรงงานของควาย ได้ข้าวสำหรับมาบริโภคเลี้ยงชีวิต

    ขณะที่ระหว่างคนไถคราดบางทีก็ดุด่าเฆี่ยนตีควายการขัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่ขวัญควายและวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสระแก้วประจำปี พ.ศ.2562 เป็นโครงกานความร่วมมือระหว่างหน่อยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการการจัดงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

    เช่นประกอบไปด้วยหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สำนักงานนครนายก) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลตำบลศาลาลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน องค์การบริหาส่วนจังหวัดสระแก้ว และมูลนิธิสว่างสระแก้ว

    นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วกล่าวต่อไปว่าการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่ขวัญควายนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ได้ตระหนักถึงบุญคุณควายฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายมิให้สูญหายและเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาพิธีกรรมการสู่ขวัญควายให้คงอยู่เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

จัด กุ่มประสิทธิ์/สระแก้ว

Close