จัดงานบุญประเพณี”126 ปี”อัฏฐมีบูชา หนึ่งเดียวในภาคกลาง”

นครปฐมจัดงานบุญประเพณี 126 ปี อัฏฐมีบูชา หนึ่งเดียวในภาคกลาง


วันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 15.30 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายอาทร สูญจันทร์ นายก อบต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ที่ปรึกษาศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี 126 ปี อัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


วันอัฏฐมีบูชา หรือ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ประเทศไทยมีการจัดงานจำลองพิธี 2 แห่งในประเทศไทย คือ ที่วัดทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ และที่วัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สาธิตการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ขบวนแห่พุทธประวัติและขบวนคติธรรม ขบวนเหตุการณ์สมมุติ อัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ 199 รูป พร้อมด้วยคณะ พราหมณ์ เทวดา นางฟ้า พระสาวกและสาธุชน เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง ก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แข่งขันตะไลลอดบ่วง กีฬาพื้นบ้านที่หาดูยากในปัจจุบัน พร้อมจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารและขนมหวานประจำถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.วัดละมุด โทร. 034 389 052 หรือ 087 101 5252

Close