ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค”จัดกิจกรรม อยุธยาซิตี้พาร์คปันนำ้ใจสู่สังคม ชีวิตเปี่ยมสุข”

วันนี้ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม อยุธยาซิตี้พาร์คปันน้ำใจสู่สังคม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ได้นิมนต์ “พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร” วัดไร่ป่าธรรมภิมุก จ.ตราด บรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณค่าในตัวเรา”

โดย คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปภพ – คุณปพน – คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ร่วมถวายปัจจัยและสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขครั้งต่อไป พบกับ “พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี! โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close