เดอะโอ๋!!!ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน”ตำรวจภูธรภาค 1”(ศปฉช.ภ.1)”

เดอะโอ๋!!! ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปฉช.ภ.1)


วันนี้ 22 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1 เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปฉช.ภ.1)ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 127/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค.62 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1)โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ประจำ.ภ.1 พร้อมด้วย รอง ผบก.สส.ภ.1 ,รอง ผบก.อก.ภ.1รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ ศปฉช.ฯ ผกก.ฝอ.3ฯ ผกก.สส.ภ.จว.ฯ ผกก.ปพ.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม


พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีคืนโฉนดในครั้งต่อไป และเร่งรัดผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและให้ทุกหน่วย จัดทำบัญชีรายละเอียดการคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยให้ระบุชื่อลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายการทรัพย์พร้อมมูลค่า ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเน้นการขยายผลดำเนินคดีให้ถึงบุคคล กลุ่มบุคคล นายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ให้ได้ทั้งเครือข่าย ตลอดจนทำการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้าทองที่ใช้วิธีการกู้เงินโดยอำพรางเป็นการขายทอง เป็นต้นและหากมีการสืบสวนพบรายใหญ่ที่มีความสำคัญ ให้ประสานการปฏิบัติกับ ปคบ. รวมทั้งส่งข้อมูลให้ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ง.

เพื่อให้การสนับสนุนด้านการสืบสวนและให้ทุกหน่วย เฝ้าระวังตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากหนี้นอกระบบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการก่อเหตุรุนแรงจากการทวงหนี้ของกลุ่มอาชญากร ทั้งที่เป็นบุคคลและเป็นกลุ่มบุคคล และให้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายด้วยพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครอง อย่างถึงที่สุด

Close