โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”รับมอบเงินบริจาคสนับสนุน

วันนี้ เวลา 11.00น. นายแพทย์ ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นาง ศศิธร ปิ่นนิกร หัวหน้าศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนขอบคุณผู้บริจาคคือ


นางพรทิพย์ ฉ่ำชมวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคเงิน 5,000 บาทเพื่อประโยชน์แก่คนไข้ตึกอายุรกรรมหญิง 2 โดยนางสาวประชุม ฉ่ำชมวิทย์ ซึ่งเป็น
พี่สาวได้ถึงแก่กรรมและเคยมานอนรักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมหญิง 2 ได้รับการดูแลจากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกนี้เป็นอย่างดีญาติจึงประสงค์มอบเงิน 5,000 บาทเพื่อให้ตึกอายุรกรรมหญิงได้ใช้ประโยชน์ต่อคนไข้ต่อไป

ด้วยบุญกุศลต่างๆของอุทิศให้นางสาวประชุม ฉ่ำชมวิทย์ ผู้วายชนม์และขณะนี้ด้วยความประสงค์ของผู้วายชนม์แจ้งไว้ก่อนเสียชีวิตและญาติพี่น้องได้มอบสังขารให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อใช้เป็นอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาของแพทย์และพยาบาลต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close