เดอะโอ๋!!!ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด”

เดอะโอ๋!!! ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ครั้งที่ 1


วันนี้ 13 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด.ลพบุรี ประธานการประชุมพร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ครั้งที่ 12 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 มิ.ย. 62 ณ.มหาวิทยาลัย.ราชภัฎเทพสตรี อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พล.ต.ต.สุนทร โตรอด ผบก.ภ.จว.ลพบุรี,นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รอง ผวจ.ลพบุรี,ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี ม.ราขภัฎเทพสตรี,พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงสิริสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.4(หน.ส่วนล่วงหน้าประสานการเตรียมงาน คณะทำงาน รอง นายกรัฐมนตรี)พ.ต.อ.จามร อันดี ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา(กองอำนวยการติดต่อประสานงาน) พ.ต.อ.ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล รอง ผบก.อก.ภ.1,พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ, พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ธวัชชัย ไทรกระจ่าง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี, ตร.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี, ตร.บก.อก.ภ.1, หน./ผู้แทนส่วนราชการ, หน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลพบุรี และ ตร.หน่วยงานสมทบใน จว.ลพบุรี เข้าร่วมประชุม


พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีคืนโฉนดในครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จว.ลพบุรี โดยให้แบ่งหน้าที่แต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและเร่งรัดผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด พร้อมสอบถามถึงความพร้อมและเสนอแนะในข้อขัดข้องเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Close