ร้อยเอ็ด!!สืบสานประเพณีบุญบั่งไฟ”อำเภอพนมไพร”

ร้อยเอ็ด. ขึ้น15ค่ำเดือน7) สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร เด้อครับพี่น้อง

17 มิถุนายน 2562เยือนถิ่นเมืองแสนล้านช้าง ชิมของดีข้าวปุ้นซาว ยลสาวงามเมืองพนมไพร ในงานบุญบั้งไฟ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 18 มิ.ย.62จุดบั้งไฟไหว้พระธาตุ โฮมญาติพนมไพร คล้องมาลัยพระเศวตฯ

วันนี้ 17 มิ.ย.2562 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เป็นวันแรกของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ.พนมไพร. นายวันชีย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจะมีการแห่ขบวนบั้งไฟ ประกอบขบวนฟ้อนรำเซิ้งในจังหวะต่างๆ โดยจะมีขบวนบั้งไฟพร้อมนางฟ้อนรำจากหลายหมู่บ้าน หลายองค์กรและหน่วยงาน ร่วมส่งขบวนแห่เข้าร่วมประกวดในท่ารำเซิ้งสวยงาม ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ ซึ้งท่าฟ้อนรำประกอบการขับกาพย์ บางขบวนร้ำเซิ้งประกอบดนตรี


บทเซิ้งที่ใช้จะเป็นคำกลอนภาษาอีสานที่เรียกว่า “กาพย์”กาพย์เซิ้งบั้งไฟมีทั้งกาพย์เซิ้งเล่านิทานหรือตำนาน เช่น ตำนานผาแดงนางไอ่ ตำนานพญาคันคาก หรือเล่านิทานท้องถิ่น และกาพย์เซิ้งประเภทคำสอนกาพย์เซิ้งบั้งไฟภาคอิสานได้ซ่อนหลักธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไว้มากมาย เช่น..
“โอ เฮา โอ ศรัทธา เฮาโอ…
อนิจจังลูกหลานเต็มบ้าน เจ้าอย่าเกียจคร้านถิ่มฮีตครองธรรม
ให้บำเพ็ญภาวนาอย่าได้ขาด ให้ตักบาตรอย่าขาดวันศีล.

คณิต. ไชยจันทร์/ถ่ายภาพ-รายงาน

Close