นราธิวาส ทต.รือเสาะฟื้นฟูเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง

ทต.รือเสาะฟื้นฟูเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น”ภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 . ที่ห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการขับเคลื่อนโครงการและฟื้นฟูการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น”

ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะกล่าวและให้การต้อนรับ นายกฤษฏา เพ็ชรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยเทศบาลตำบลรือเสาะได้รับเป็นเจ้าภาพมีผู้เข้าร่วมจากอปท.เครือข่ายจากนราธิวาส ยะลา และหน่วยงานต่างๆที่สนใจ เข้าร่วมเกือบ100 คน
สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนของเครือข่ายสร้างชุมชนน่าอยู่เพื่อสร้างสื่อสารชุมชนท้องถิ่นและ เป็นการเรียนรู้การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยมีนายยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ หัวหน้าทีมสื่อสาร/ผู้ประสานงานเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การออกแบบเนื้อหา หลัการเกี่ยวกับกล้อง ถ่ายภาพ การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตสารคดีเชิงข่าว และการตัดต่อลำดับภาพ เพื่อการผลิตสื่อสารชุมชนท้องถิ่น

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ ภาพ/ข่าว

Close