รอง.ผวจ.พระนครศรีอยุธยา!!ลงพื้นที่ตรวจติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลองเปรมประชากรในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย และตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ระยะทาง 8 กิโลเมตร


โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ,นายอนุพันธ์ ยุวนบุณย์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางปะอิน ,นางสาววัชรา นาคนิล ท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน ,ร้อยเอกศิริพงษ์ กองพลพรหม หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางปะอิน ,นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย ,นางวาศิณี กิจรัตนี รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระสั้น ,นายเผชิญ ขวัญยืน กำนันตำบลบางกระสั้น ,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 แพทย์ สารวัตรกำนันตำบลบางกระสั้น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 แพทย์ สารวัตรกำนันตำบลเชียงรากน้อย ,เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ,เจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ร่วมลงเรือตรวจติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลองเปรมประชากรในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยและตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ระยะทาง 8 กิโลเมตร และร่วมรับมอบนโยบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close